Adatkezelési Tájékoztató

ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. elkötelezett, hogy ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódójogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, a személyes adatokat azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), illetve az Európai Parlamentés Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatokkezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadáramlásáról (GDPR) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

Adatkezelő adatai, elérhetősége

- Adatkezelő megnevezése:
ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörűRészvénytársaság

- Székhelye:
1149 Budapest, Angol utca 65-69.

- Nyilvántartásba vételi száma:
01-10-045204

- Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

- Adószám:
13450546-2-42

- Telefonszáma:
+ 36 1 877-0500

- E-mail címe:
info@echotv.hu

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője, elérhetősége

Az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörűRészvénytársaság adatvédelmi tisztviselői feladatát ellátja:

Nadray Ügyvédi Iroda

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. II/3.

E-mail: adatvedelem.gdpr@echotv.hu

Adatkezelések

A személyre szabott, jobb felhasználói élmény érdekében az echotv.huweboldal statisztikai elemzéseket végez az online műsorok nézettségekörében, illetve a Felhasználók részére személyre szabott ajánlott tartalomkínálására törekszik. Ehhez a következő adatkezeléseket végez:

Az echo tv és echo klub weboldal tartalomkezelő szoftveréhez tartozóanalitikai komponens

Adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az adatkezelés célja a felhasználói élmény növelése (érdeklődéshezkapcsolódó tartalmak mutatása, jövőbeli fejlesztések meghatározása azanalitika alapján, stb.), látogatottság mérése, látogatóiviselkedésanalitika, hirdetés teljesítményelemzés.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami bármikorvisszavonható. Az adatkezelés a felhasználói hozzájárulás visszavonásáigtörténik.

Kezelt adatok köre

- A felhasználó IP címe (anonimizálva)

- Lekérés időpontja

- Megtekintett oldalak URL-je és címe; milyen oldalról érkezett a látogató

- Használt eszköz képernyőfelbontása

- Időpont a felhasználó időzónájában

- Az oldalról letöltött fájlok

- Kifele mutató hivatkozásokra kattintások

- Oldal generálási ideje

- Geo lokációs adatok (Ország, Város, becsült koordináták)

- Böngésző nyelve, illetve felhasználói ügynök (user agent)

- Felhasználói ügynöknél a böngésző típusa, az eszköz típusa, az eszközmárkája

- Oldalon történt események/felhasználó

- A felhasználó keresései az oldalon belül

- Sütik tiltása esetén is gyűjtött információk: operációs rendszer,böngésző jellemzők, böngésző beépülő modulok, IP cím (anonimizálva),böngésző nyelve

Az analitika alapvetően sütik felhasználásával valósul meg, illetve fentebbjelöltük azon adatokat is, amelyek sütik tiltása esetén is tárolhatóak.

ECHO Klub tagsági információk kezelése

Adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az adatkezelés célja az ECHO Klubhoz csatlakozók űrlapon megadottelérhetőségi adatainak kezelése a közvetlen kapcsolattartás, az ECHO TV-hezkapcsolódó információk/hírek megosztása, személyre szabott tartalmakbiztosítása érdekében.

Az ECHO Klubba történő regisztrációval a személyre szabott tartalmak, ajobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az előző részben leírtanalitikai komponens által gyűjtött információk összekötésre kerülnek aregisztrált felhasználói adatokkal, illetve az esetlegesen megadott egyébpreferenciákkal.

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező/regisztrált felhasználó önkénteshozzájárulása.

Cégünk az ECHO Klub regisztrációnál megadott személyes adatokat ahozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását aleiratkozas@echoklub.hu e-mail címre küldött levelében bármikorvisszavonhatja.

Kezelt adatok köre

ECHO Klub tagsági jelentkezési űrlapon megadott személyes adatok.

ECHO Klub Hírlevél küldés

Adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörűRészvénytársaságtól igényelheti a legfrissebb biztonságtechnikai és azehhez kacsolódó adatvédelmi újdonságokat elektronikus formában.

Az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörűRészvénytársaság nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Ön korlátozás ésindokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldésiszolgáltatásunkról. Ebben az esetben minden – a hírlevél küldéséhezszükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból, és továbbihírlevelekkel nem keressük meg Önt.

Ön a hírlevélről bármikor leiratkozhat az elküldött hírlevél üzenetben lévőleiratkozó linkre kattintva vagy e-mail útján a leiratkozas@echoklub.hucímreküldött elektronikus levél segítségével.

Az adatkezelés jogalapja a hírlevél szolgáltatásra jelentkező felhasználóönkéntes hozzájárulása. A hírlevél küldéshez tartozó adatkezelés azönkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart.

Kezelt adatok köre

A hírlevél küldéshez felhasznált és kezelt adatok: név/cégnév, e-mail cím.

Cookie-k (sütik) kezelése

Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre

A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyezel a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adottinfokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbétegye, amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetőena webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnakfelhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkatis. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről,megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl.egyénre szabott tartalmak megjelenítéséhez. A sütik általánosságbanmegkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal afelhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékonyinformációforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetőjerészére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását ésa weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalúbiztosítását.

Honlapunk a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általaböngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az látogató által használt IP cím,

 • a böngésző típusa,

 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői(beállított nyelv),

 • látogatás időpontja,

 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összescookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Alegtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja asütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogymegakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommalfelajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkekentájékozódhat

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat,hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelőenműködni cookie-k nélkül.

Adatkezelő honlapján alkalmazott sütik:

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session)sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt,zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, aweboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között-különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletekmegjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartamakizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenetvégeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusantörlődik a számítógépéről.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

2. Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy az ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. megjegyezhessea felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatásigénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezenadatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok a felhasználóhozzájárulása nélkül nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosítóadataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadikszemély számára.

Az adatkezelés célja: a honlapra látogató felhasználók felhasználóicéljainak megértése, a felhasználói igények alapján kialakuló jövőbelifejlesztések meghatározása, felhasználó élmény javítása a weboldalunklátogatóinak igényei alapján. Az adatkezelés jogalapja: az érintettönkéntes hozzájárulása.

Adat továbbítás, adatfeldolgozók

A személyes adatokat továbbíthatjuk olyan harmadik személy részére, amely aweboldalunkhoz kapcsolódóan szolgáltatást nyújt, ha e szolgáltatásteljesítéséhez ezen adatok továbbítása szükséges. Ilyen lehet, például denem kizárólag, amikor az informatikai rendszereink üzemeltetéséhez (tárhelyszolgáltatás nyújtása, web szerverek üzemeltetése, weboldalszerkesztése/fejlesztése) kapcsolódó feladatok ellátása céljábóltovábbítjuk az ezekhez a tevékenységekhez szükséges személyes adatokat az efeladatokat ellátó harmadik személyek részére.

Adatfeldolgozóink az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezésétkövetően minden személyes adatot törölnek vagy visszajuttatnak a részünkre,és törlik a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog aszemélyes adatok tárolását írja elő.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket,és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogybiztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamatasorán akár saját adatkezelésről, vagy vele szerződött megbízottadatfeldolgozást végző harmadik félről van szó.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikaieszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható (adatintegritás);

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő

 • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagyjogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés,jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz valójogosulatlan hozzáférés ellen,

 • a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintekmegadásával korlátozza

 • az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmellátja el,

 • az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhozcsak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azonszemélyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekébenerre szükségük van,

 • a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományokvédelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogya tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi –közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthezrendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyanműszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik azadatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatbanjelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket,feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásaités az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenstaz Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órávalazután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti aNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha azadatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetesszemélyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamintkérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabálybanelrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzettmódon, illetve az ügyfélszolgálat útján.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére ECHO HUNGÁRIA TV Zrt., mint adatkezelő tájékoztatástad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozóáltal feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és azadatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyesadatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról éscímzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebbidő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formábanmegadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő afolyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet azadatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítésállapítható meg. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvénybenmeghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása eseténaz adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosításmegtagadására az Infó törvény mely rendelkezése alapján került sor. Afelvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintetteta bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi ésInformációszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) forduláslehetőségéről.

Helyesbítés joga

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelőszemélyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot azadatkezelő helyesbíti.

Törléshez való jog

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri(a kötelező adatkezelés kivételével); az hiányos vagy téves - és ez azállapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nemzárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásánaktörvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóságelrendelte.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett eztkéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető,hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyesadat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általakezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagypontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlanságanem állapítható meg egyértelműen.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezeléskorlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az Adatkezelő azérintettet értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljáravaló tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő azérintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti,a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés,korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogiindokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasításaesetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat,továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokbólbármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőreruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatvégrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadikfél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve azemlített rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább,kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyekelsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaivalszemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagyvédelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebbidőn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annakmegalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásbantájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságátmegállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt ésadattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint atiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítimindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábbantovábbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítéseérdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem értegyet, illetve ha az adatkezelő a törvényben előírt határidőt elmulasztja,az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjátólszámított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintettetis perbe hívhatja. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azadatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható azadatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy abíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelőrendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másikadatkezelőnek továbbítsa.

Jogorvoslati lehetőség

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az adatátvevő atörvényben meghatározott esetekben az adatkezelő ellen bírósághozfordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett, amennyiben az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményekéntvagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért azadatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Azadatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, habizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan okidézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsultszándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A tiltakozás, panasz előterjesztése nem érinti az érintett egyéb, azadatvédelmi jogszabályokban szabályozott jogait.

A panasz elbírálásában az adatvédelmi tisztviselő (AVT) működik közre. Azérintett panasszal élhet

 • ECHO HUNGÁRIA TV Zrt. felé ( e-mail:adatvedelem.gdpr@echotv.hu)

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) felé

 • Bírósághoz fordulhat


Kiadás dátuma: 2018. július 1. 7/7 Verzió: 1.1

A weboldalon sütiket használunk, hogy kényelmesebb legyen a böngészés. További információ